odwrócona hipoteka
6 lipca 2020

Jeżeli kiedykolwiek miałeś potrzebę zdobycia dodatkowych pieniędzy, to z pewnością trafiłeś na różne opcje kredytowe. Jednak wiele kredytów i pożyczek oferowanych przez rozmaite fundusze niekoniecznie należy do tych opłacalnych, biorąc pod uwagę raty i odsetki. Na rynku finansowym funkcjonuje nieco różniąca się od tych dotychczas znanych instytucji – odwrócona hipoteka. Ile można dostać pieniędzy, decydując się na tę opcję? Na czym ona polega? Na te pytania warto poznać odpowiedzi przed przystąpieniem do umowy.

Zobacz też: Kredyt mieszkaniowy a hipoteczny – czym się różnią?

Na czym polega odwrócona hipoteka?

Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania wobec banku, gdzie nieruchomość stanowi zabezpieczenie w razie niewypłacalności dłużnika. Oznacza to, że w przypadku nieuregulowania ciążącego po stronie kredytobiorcy świadczenia, instytucja finansowa może przejąć jego nieruchomość.

Z kolei odwrócony kredyt hipoteczny ma miejsce wtedy, kiedy właściciel nieruchomości zawiera umowę, na podstawie której otrzymuje od instytucji finansowej w określonych odstępach czasu ustaloną kwotę. Jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników np. wielkości nieruchomości, jej lokalizacji, stanu technicznego itp. Z kolei fundusz hipoteczny po śmierci właściciela nieruchomości uzyskuje prawo do własności lokalu. Tego typu rozwiązanie można porównać w pewnym zakresie do sprzedaży nieruchomości, gdzie to fundusz jest nabywcą i spłaca tę inwestycję w formie renty dożywotniej.

Odwrócona hipoteka – dla kogo?

W celu sięgnięcia po  ten produkt finansowy musisz spełnić pewne wymogi. Przede wszystkim hipoteka odwrócona jest skierowana do właścicieli nieruchomości mających wpis do księgi wieczystej. Chodzi tu o kwestię posiadania tytułu prawnego do przedmiotu umowy (tj. tejże nieruchomości) tak, aby cały proces przebiegł legalnie i bez ewentualnych przeszkód. Zatem z odwróconej hipoteki nie mogą skorzystać najemcy lokali.

Oczywiście pamiętaj też, że każda czynność prawna musi zostać przeprowadzona przez podmioty o odpowiednich uprawnieniach. Oznacza to, że osoba fizyczna (w tym przypadku umowę zawrzeć może tylko osoba fizyczna, nie osoba prawna) podejmująca decyzję o zaciągnięciu kredytu, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. nie być tej zdolności pozbawiona czy w niej ograniczona). Tylko taki stan prawny pozwala na  skorzystanie z odwróconej hipoteki.

Hipoteka odwrócona – czy warto sięgnąć i co można zyskać?

Wraz z wprowadzeniem odwróconej hipoteki, pojawiła się również szansa na uzyskanie kwoty ze sprawdzonego źródła. Instytucje finansowe, które podlegają kontroli państwa, są formami godnymi zaufania. Nie musisz się obawiać, że zostaniesz oszukany przez podmiot o wątpliwej renomie.

Planujesz zakup nieruchomości?

Porozmawiaj z ekspertem mFinanse o kredycie hipotecznym. Dowiedz się jakie czynniki mogą mieć wpływ na Twój kredyt

Uwarunkowania odwróconej hipoteki

W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego warto pamiętać o tym, że w zależności od zapisów zawartych w umowie, będziesz mógł skorzystać z możliwości ewentualnego wycofania się z niej. Pamiętaj, że fundusz hipoteczny może wymagać w takiej sytuacji wypłaty odszkodowania, jednak właściciel nieruchomości ma prawo do odstąpienia do umowy w każdym czasie z zachowaniem odpowiedniego terminu (30 dni).

Natomiast w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej nowy właściciel staje się dłużnikiem instytucji. Warto zaznaczyć jednak, że strony mogą zastrzec w zawieranej umowie zablokowanie opcji sprzedaży.

Jeśli chciałbyś zostać beneficjentem funduszu, otrzymywać dodatkowe świadczenie pieniężne, i jesteś jednocześnie świadom zobowiązania w postaci zbycia w przyszłości prawa własności do nieruchomości na rzecz tego podmiotu, to rozważ tę opcję. Odwrócona hipoteka stanowi bowiem jedno z legalnych i bezpiecznych źródeł zwiększania swoich miesięcznych przychodów. 

Zobacz też: Ubezpieczenie mieszkania z kredytem hipotecznym

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.