hipoteka łączna
30 maja 2023

Hipoteka łączna to jeden ze sposobów zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się w przypadku kredytów na duże kwoty. W przypadku hipoteki łącznej, zabezpieczeniem kredytu nie jest jedna nieruchomość, (jak w hipotece tradycyjnej), a kilka różnych nieruchomości.

Co to jest hipoteka łączna?

Hipoteka to zabezpieczenie banku (w formie nieruchomości), który udziela kredytu hipotecznego. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie, bank będzie mógł przejąć nieruchomość i w ten sposób odzyskać dług lub przynajmniej jego część. Hipoteka łączna to szczególny rodzaj hipoteki. Hipoteka łączna polega na tym, że zobowiązanie jest zabezpieczone nie na jednej, a na dwóch lub więcej nieruchomościach.

Hipoteka łączna sprawdza się w przypadku kredytów zaciąganych na dużą kwotę. Nieruchomości, które będą stanowić zabezpieczenie takiego kredytu, mogą, ale nie muszą należeć do jednego właściciela. Jeśli kredytobiorca nie dysponuje dodatkową nieruchomością, może zabezpieczyć kredyt hipoteczny nieruchomością, która należy do innej osoby, niekoniecznie spokrewnionej.

Szukasz kredytu hipotecznego?

Skonsultuj swoje finanse z doświadczonym ekspertem

Jak ustanowić hipotekę łączną?

Jeśli chodzi o ustanowienie i zniesienie hipoteki łącznej, obowiązują takie same zasady, jak w przypadku hipoteki tradycyjnej. Różnica polega jedynie na większej liczbie nieruchomości. Trzeba się przy tym liczyć z wyższymi opłatami notarialnymi – opłata za kilka nieruchomości zwykle jest wyższa od opłaty za jedną nieruchomość o tej samej wartości. Jednocześnie rosną koszty odpisów notarialnych.

Hipotekę łączną ustanawia się na drodze czynności prawnej – na podstawie orzeczenia sądu lub w ramach decyzji, wydanej przez właściwy organ podatkowy. Hipoteka łączna funkcjonuje od momentu dokonania wpisu do księgi wieczystej, natomiast nieruchomość może zostać obciążona wcześniej – z chwilą złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki.

Hipoteka łączna może być ustanowiona jedynie po wyrażeniu na to zgody, przez właściciela nieruchomości. Właściciel wydaje stosowne oświadczenie woli o ustanowienie hipoteki łącznej. Takie oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego. Jednak samo oświadczenie nie wystarczy. Trzeba jeszcze złożyć wniosek w sądzie wieczystoksięgowym, o wpisanie hipoteki łącznej do księgi wieczystej.

 

Hipotekę łączną można ustanowić dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji sądu. Taka hipoteka zaczyna istnieć od momentu wpisania jej do księgi wieczystej, natomiast może obciążać nieruchomość już wcześniej, a więc od momentu złożenia wniosku o dokonanie wpisu. Hipoteka łączna może również zostać ustanowiona na skutek podziału nieruchomości, która wcześniej była obciążona. W takiej sytuacji, każda z części nieruchomości będzie stanowić zabezpieczenie dla banku.

Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką łączną?

O ile sprzedaż mieszkania obciążonego tradycyjną hipoteką nie stanowi większej trudności, o tyle przy sprzedaży mieszkania z hipoteką łączoną, sprawa nieco bardziej się komplikuje. Wszystko dlatego, że w przypadku hipoteki łączonej, na każdej z nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu, ciąży zobowiązanie w pełnej wysokości. Wysokość takiego zobowiązania, często jest znacznie wyższa niż wartość pojedynczej nieruchomości. Tym samym, żeby sprzedać jedną z nieruchomości, najlepiej spłacić kredyt w całości.

Czy można wyłączyć nieruchomość z hipoteki łącznej?

Nieruchomość może zostać wyłączona z hipoteki łącznej, jednak tylko wtedy, gdy pozostałe nieruchomości stanowią odpowiednie zabezpieczenie dla banku. Takie działanie najczęściej jest możliwe po kilku lub kilkunastu latach spłaty kredytu. Wtedy zobowiązanie się zmniejsza, a tym samym, jego zabezpieczenie również może być mniejsze.

Warto dodać, że wyłączenie nieruchomości z hipoteki łącznej jest możliwe jedynie za zgodą banku. Jeśli bank nie wyraz zgody na taką operację, kredytobiorca może dochodzić swoich praw w sądzie cywilnym. Po otrzymaniu zgody, należy taką zmianę odnotować w akcie notarialnym, a dokładniej w hipotece.

Jak wykreślić hipotekę łączną z księgi wieczystej?

Po dokonaniu całkowitej spłaty zobowiązania, hipotekę łączną można wykreślić z księgi wieczystej. W tym celu, po zapłaceniu ostatniej raty, kredytobiorca powinien udać się do banku i poprosić o wydanie listu mazalnego (niektóre banki same z siebie wysyłają takie listy do kredytobiorców).

Z listem mazalnym trzeba zgłosić się do wydziału ksiąg wieczystych sądu, właściwego dla adresu danej nieruchomości. W przypadku hipoteki łączonej, mogą to być różne sądy dla poszczególnych nieruchomości. Na wykreślenie hipoteki trzeba poczekać (zwykle trwa to kilka tygodni). Natomiast samo postanowienie ma moc wsteczną.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości i sfinansowaniem jej za pomocą kredytu hipotecznego, skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego i sprawdź, jaka będzie wysokość raty i ile wyniesie całkowity koszt kredytu.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

    * pola wymagane

    * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

    *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

    Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.