dofinansowania unijne dla firm
8 maja 2024

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców może przyjmować różne formy. Najważniejsze z nich to dotacje i pożyczki. Sprawdź, czym się one różnią i co warto wiedzieć o tych dofinansowaniach unijnych dla firm.

Czym są dotacje dla firm z Unii Europejskiej i kto może z nich skorzystać?

Dotacje unijne dla firm to bezzwrotna pomoc finansowa z funduszy UE która ma wspomóc rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw. Środki muszą zostać przeznaczone na konkretny cel zgodny z danym programem regionalnym lub krajowym UE. Przedsiębiorca może otrzymać większość pieniędzy potrzebnych do realizacji celu (nawet do 80%), pozostałe środki to wkład własny firmy.

O dotacje mogą ubiegać się zarówno osoby, które dopiero planują założyć działalność gospodarczą, jak działające już firmy z większości branż. Najwięcej środków przeznaczonych jest dla firm z sektora MŚP (małe i średnie firmy), ale na wsparcie mogą liczyć podmioty różnej wielkości – od mikroprzedsiębiorców i startupów po duże korporacje.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie unijne gdy otwierasz działalność lub ją rozwijasz?

W zależności od dotacji przyznane środki mogą być przeznaczone na różne cele. W praktyce najczęściej obejmują:

 • Zakup, budowę lub rozbudowę nieruchomości i budynków;
 • Najem lub leasing nieruchomości i środków trwałych;
 • Zakup urządzeń i maszyn;
 • Zakup licencji, patentów, know-how oraz innych wartości niematerialnych i prawnych;
 • Projekty badawcze;
 • Innowacje i transformacje cyfrowe;
 • Ekoinnowacje i projekty GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym);
 • Inwestycje w OZE i inne ekologiczne technologie;
 • Działania promocyjne.

Również wysokość dotacji jest zróżnicowana. Na przykład unijne dofinansowania na rozpoczęcie działalności wynoszą do 44 tys. zł.

Potrzebujesz konsultacji
z ekspertem finansowym?

Umów się na bezpłatny kontakt.

Co to jest pożyczka unijna dla firm i czym różni się od dotacji?

W przeciwieństwie do dotacji, pożyczki z UE to pomoc zwrotna. Może być jednak bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem finansowania działalności gospodarczej dzięki produktom bankowym. Największymi zaletami pożyczek unijnych są dogodne terminy spłaty, a zwłaszcza preferencyjne oprocentowanie, zwykle znacznie niższe niż w ofercie banków komercyjnych. Podobnie jak w przypadku dotacji, o finansowanie mogą starać się podmioty z różnych branż, bez względu na wielkość. Pożyczki z UE można również przeznaczyć na różne cele, lecz powinny być one określone.

Istnieją więc pożyczki unijne na otwarcie firmy oraz rozwój firm już istniejących i bieżącą działalność przedsiębiorstw. Wyróżnia się tu pożyczki inwestycyjne na wydatki związane z szeroko pojętym rozwojem firmy.

Inne formy wsparcia to pożyczki płynnościowe i pożyczki obrotowe. Obie te pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kosztów stałych i bieżącej działalności firmy (m.in. wynagrodzenia, zobowiązania wobec dostawców, zatowarowanie, zakup półproduktów). Pierwsza przeznaczona jest dla firm, które odczuwają skutki związane są z pandemią COVID-19, a druga jest dostępna także dla pozostałych przedsiębiorstw.

Na rynku pojawia się coraz więcej pożyczek unijnych na innowacje oraz rozwiązania ekologiczne. Dzięki nim firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym i przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Najnowsze oferty pożyczek nastawione są na realizację celów proekologicznych.

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniach unijnych dla firm?

Proces aplikowania o dotacje i pożyczki unijne wygląda podobnie i piszemy o nim w ostatniej części artykułu. Z reguły jednak dofinansowania unijne dla firm w formie dotacji są trudniej dostępne niż pożyczki, a żeby je otrzymać, trzeba spełnić więcej wymagań i formalności.

Niezbędna jest zwłaszcza dokładna sprawozdawczość do Instytucji Finansującej i rozliczenie wydatkowania otrzymanych pieniędzy (z przedstawieniem dokumentów takich jak np. faktury, rachunki czy potwierdzenia przelewów). W części projektów konieczne jest też zabezpieczenie przyznanych środków (w formie np. poręczenia, zastawu, czy weksla in blanco).

Najważniejsze instytucje udzielające dotacji unijnych dla firm w Polsce to NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Informacje na temat naborów do konkretnych programów można znaleźć między innymi przez wyszukiwarkę dotacji na portalu Funduszy Europejskich, bazę usług rozwojowych PARP czy na stronach powiatowych urzędów pracy. Za zarządzanie pożyczkami unijnymi dla firm w Polsce odpowiada natomiast BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Pożyczek udzielają jednak różne instytucje współpracujące z BGK.

Jak zdobyć dofinansowanie unijne dla firm w formie pożyczki lub dotacji?

Uzyskanie środków z dofinansowań unijnych należy pamiętać, że to proces składający się z kilku kroków, takich jak:

 • Wybór oferty dostępnej w Twoim regionie
 • Ocena kwalifikowalności pozwoli sprawdzić, czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania pożyczki lub dotacji, a projekty, na które chcesz przeznaczyć środki, spełniają wymagania danego programu unijnego.
 • Dobry biznesplan jest kluczowy dla pomyślnej aplikacji (powinien obejmować m.in. szczegółowe informacje o projekcie, realistyczny budżet oraz cele i przewidywane wyniki).
 • Zebranie dokumentacji jest niezbędne do oceny zdolności kredytowej i wiarygodności firmy. Konieczność zebrania dokumentów finansowych i prawnych jest zwykle największym problemem dla wnioskodawców, więc warto zacząć je z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w odpowiedniej Instytucji Finansującej. W czasie oczekiwania na decyzję czasem konieczne może być złożenie wyjaśnień czy dostarczenie dodatkowych informacji.

Dofinansowanie ze środków unijnych dla firm znacznie łatwiej otrzymać z pomocą ekspertów – na przykład z firmy Innvesto, która współpracuje z mFinanse. Przeprowadzą oni Twoją firmę przez cały proces aplikowania o dofinansowania unijne dla firm, również w negocjacjach z Instytucją Finansujacą oraz przy rozliczaniu pożyczki. Innvesto od lat skutecznie pozyskuje korzystnie oprocentowane pożyczki z UE – dla firm różnej wielkości i o zróżnicowanych celach biznesowych – w kwocie od 30 tys. zł do 50 mln zł.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.