Bezpieczny kredyt 2% w Velo Bank
8 listopada 2023

Bezpieczny Kredyt 2% ma w swojej ofercie 13 banków. Od lipca 2023 r. jest on dostępny także w Velo Bank. Czy proponowane przez tę instytucję warunki kredytu różnią się w porównaniu z ofertą konkurencji? W jakim stopniu są narzucane ustawowo, a jak dalece bank może w nie ingerować? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Po zaledwie pięciu miesiącach od wejścia w życie ustawy, która daje możliwość wzięcia Bezpiecznego Kredytu 2%, już wiadomo, że na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych doszło do trzęsienia ziemi. W raporcie AMRON-SARFiN 3/2023 opublikowanym przez Związek Banków Polskich odnotowano, że trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne wzrosty w udzielaniu kredytów hipotecznych. Przyznano ich bowiem ponad 40,7 tys., czyli o 32,31% więcej w porównaniu do drugiego kwartału 2023 r.

Autorzy raportu wskazują, że przede wszystkim jest to efekt Bezpiecznego Kredytu 2%: w ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania programu jego potencjalni beneficjenci złożyli do banków ponad 50 tys. wniosków kredytowych. Przełożyło się to na ok. 15 tys. podpisanych umów.

Interesuje Cię kredyt hipoteczny z rządową dopłatą w VELO Bank?

Skonsultuj się z ekspertem mFinanse

Jak Bezpieczny Kredyt 2% wpłynął na rynek nieruchomości?

O ogromnej popularności programu świadczą też nagłówki gazet. Informują one, że mieszkań na rynku nieruchomości jest mało, oferty są bardzo przebrane, a deweloperzy nie nadążają z oddawaniem kolejnych inwestycji.

I choć mogłoby się wydawać, że takie tytuły wyolbrzymiają sytuację, to wystarczy zajrzeć na kilka popularnych portali z ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości. Ofert faktycznie nie ma dużo, a te, które są albo wymagają refleksu, albo nie są atrakcyjne. Ogłoszenia dotyczące mieszkań w popularnej lokalizacji lub których ceny nie są mocno zawyżone, znikają w ciągu kilku godzin od publikacji.

Jak informuje portal Otodom, sprzedaż mieszkań deweloperskich od kilku miesięcy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jednak dopiero od października 2023 r. widać, że liczba lokali wprowadzanych na rynek zwiększa się i jeśli ten trend się utrzyma, podaż może niebawem sprostać popytowi. Jednocześnie jest to szansa na zahamowanie rosnących cen nieruchomości.

Bezpieczny Kredyt 2%. Jakie warunki narzuca ustawa?

W założeniu program Pierwsze Mieszkanie, a w jego ramach Bezpieczny Kredyt 2%, ma stanowić wsparcie dla osób, które są gotowe do zakupu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, ale dotychczas nie zdecydowały się na ten krok. Preferencyjne warunki, czyli m.in. obniżone przez 10 lat oprocentowanie, mają być zachętą.

Warunki Bezpiecznego Kredytu 2% reguluje Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Zgodnie z nią kredyt może zostać udzielony osobie, która:

 • w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie, nie ukończyła 45 lat. Jeśli o kredyt stara się małżeństwo lub związek nieformalny mający przynajmniej jedno wspólne dziecko, wystarczy, że warunek ten spełnia jedna osoba;
 • ma zdolność kredytową;
 • dysponuje wkładem własnym, który nie może być wyższy niż 200 tys. zł (ale uwaga! Ustawa dopuszcza wyjątki, gdy wkład własny jest większy). W przypadku braku wkładu własnego można skorzystać ze wsparcia z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” — należy jednak zapoznać się z warunkami udzielenia tej formy wsparcia;
 • nie posiada prawa własności do nieruchomości ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Z programu mogą jednak skorzystać najemcy/partycypanci lokali TBS/SIM, gdy kredyt ma finansować zakup innego lokalu. Ustawa precyzuje także wyjątki dotyczące nieruchomości dziedziczonych oraz tych poza granicami Polski;
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% nie jest ani nie była stroną umowy innego kredytu hipotecznego. Dotyczy to umów zawartych w ostatnich 36 miesiącach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy taka umowa została rozwiązana w wyniku odstąpienia od umowy deweloperskiej;
 • wnioskuje o kredyt na kwotę wynoszącą maksymalnie 500 tys. zł. (w przypadku singli lub rodziców samotnie wychowujących dziecko) lub 600 tys. zł (dla małżeństwa/pary wychowującej wspólne dziecko);
 • podpisze umowę kredytową na min. 15 lat.

Myślisz o Bezpiecznym Kredycie 2% w VELO Bank?

Skonsultuj się z ekspertem mFinanse

Jakich ograniczeń nie nakłada Bezpieczny Kredyt 2%?

To, co nie zostało narzucone ustawowo to m.in. minimalna bądź maksymalna cena za metr kwadratowy nieruchomości. Nie ma także ograniczeń dotyczących standardu i położenia mieszkania lub domu.

Ponadto, kredytobiorca ma dużą dowolność, na jaki cel przeznaczyć pieniądze z Bezpiecznego Kredytu 2%. Możliwe opcje to:

 • mieszkanie albo dom z rynku pierwotnego,
 • mieszkanie albo dom z rynku wtórnego,
 • budowa i wykończenie domu,
 • zakup działki lub jej części w celu budowy na niej domu.

Bezpieczny Kredyt 2% w Velo Bank

Biorąc Bezpieczny Kredyt 2% w Velo Bank, przez pierwsze 10 lat spłacania zobowiązania można liczyć na dopłaty do rat. Dopłaty wynoszą tyle, ile różnica między różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej (ustalanej co 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku, a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2%.

Na ratę składa się: część kapitałowa (czyli proporcjonalna część pożyczonej kwoty), oprocentowanie 2%, marża banku oraz opłaty dodatkowe (np. ubezpieczenia). RRSO Bezpiecznego Kredytu 2% w Velo Bank wynosi 4,92%.

Przez okres stosowania dopłat raty będą malejące. Po tym czasie przejdą w raty stałe, o ile kredytobiorca nie złoży wniosku o pozostanie przy ratach malejących.

Bezpieczny Kredyt 2% jest kredytem złotówkowym i nie może być udzielony w innej walucie. W Velo Bank maksymalny czas spłaty zobowiązania to 35 lat, minimalny — 15 lat. Ustawowo są dopuszczalne wyjątki wcześniejszej spłaty bądź nadpłaty bez konieczności oddawania dotacji. Minimalny wkład własny do Bezpiecznego Kredytu 2% w Velo Bank to 10% wartości nieruchomości.

avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.