zwrot ubezpieczenia pomostowego
28 września 2023

Decydując się na kredyt hipoteczny, stajemy przed szeregiem decyzji dotyczących finansowania naszego wymarzonego mieszkania czy domu. Proces kredytowy w banku jest wieloetapowy, a kolejne kroki zapewniają odpowiednie zabezpieczenie transakcji. Jednym z nich jest ubezpieczenie pomostowe – umowa tymczasowo chroni nieruchomość w specyficznym okresie przed formalizacją hipoteki. Czym jest ubezpieczenie pomostowe? Jak uzyskać zwrot za ubezpieczenie pomostowe?

Kredyt hipoteczny i hipoteka

Istotą kredytu hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na rzeczach (i wybranych prawach). Jej podstawowym celem jest zabezpieczenie wierzytelności do oznaczonej sumy pieniężnej. Wierzytelność może składać się z pojedynczego roszczenia (np. jednorazowa spłatę kredytu) lub z wielu roszczeń (np. spłata rat).

Planujesz zakup nieruchomości?

Skonsultuj swój kredyt hipoteczny z ekspertem mFinanse

Bank ustanawia hipotekę – w ten sposób zabezpiecza się na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacał rat. Oznacza to, że aby odzyskać pożyczone pieniądze, bank z czasem może sprzedać nieruchomość.

Przy kredycie mieszkaniowym mamy do czynienia z hipoteką umowną – strony umowy są zgodne co do warunków jej założenia. Powstaje w wyniku zawarcia umowy między dłużnikiem a wierzycielem: między kredytobiorcą a bankiem. Hipoteka wygaśnie, gdy spłacisz kredyt hipoteczny. 

Kiedy powstaje hipoteka, czyli dlaczego wymagane jest ubezpieczenie

Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości – umowa kredytu hipotecznego zakłada, że bank uzyska zabezpieczenie pożyczonej kwoty poprzez taki wpis. Informacje na temat hipoteki znajdują się w IV dziale księgi wieczystej danej nieruchomości. Zwykle wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej składa notariusz na podstawie informacji zamieszczonych w akcie notarialnym.

Ustanowienie hipoteki to moment wpisu hipoteki do KW mieszkania lub domu. Jednak od udzielenia kredytu do wpisania banku jako wierzyciela w KW może minąć od kilku dni do nawet kilku miesięcy – oznacza to, że bank nie ma w tym okresie zabezpieczenia dla pożyczonej sumy. Aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności swojego kredytobiorcy, bank może wymagać od nas płacenia wyższej raty, w której zawarte są koszty ubezpieczenia pomostowego. 

Ubezpieczenie pomostowe 

Ubezpieczenie pomostowe to rodzaj czasowego zabezpieczenia, które udzielający kredytu bank otrzymuje od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowy wydatek dla kredytobiorców, którzy biorą kredyt hipoteczny. Ubezpieczenie wykupuje bank, ale kosztami obciążany jest (pośrednio) kredytobiorca – poprzez podwyższoną marżę kredytu do momentu ustanowienia hipoteki.

Stosowane formy ubezpieczenia pomostowego to najczęściej podwyższone oprocentowanie lub comiesięczna prowizja od kwoty kredytu.

Podczas gdy jedne instytucje wyznaczają symboliczną opłatę przy umowie kredytu hipotecznego, inne wymagają uregulowania składek aż do uprawomocnienia się wpisu. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe: większość banków nie pobiera już dodatkowych opłat przy początkowych ratach.

Ubezpieczenie pomostowe oznacza dodatkowy wydatek, który może sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Różnice w opłatach mogą sięgać nawet kilku tysięcy, dlatego warto przeanalizować warunki udzielenia kredytu w ofercie różnych banków. Skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego – dzięki niemu obliczysz również dodatkowe koszty kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe – zwrot 

Według Ministerstwa Sprawiedliwości ryzyko nieuzyskania wpisu przez bank jest niemal zerowe, dlatego też przygotowano aktualizację ustawy o kredycie hipotecznym. W 2022 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają uzyskanie zwrotu pomostowego. 

Ubezpieczenie pomostowe nie jest już traktowane jak zarobek banku, lecz jak kaucja – dlatego można uzyskać zwrot. Jeśli bank powiększał ratę kredytu o ubezpieczenie pomostowe, to po ustanowieniu hipoteki w ciągu 60 dni musi zwrócić kredytobiorcy pieniądze lub wpłaconą sumę zaliczyć na poczet spłaty kredytu. Gdy zwrot zostanie zaliczony na poczet rat, zostanie to potraktowane jako nadpłata kredytu. 

Zwrot pomostowego – dla kogo?

Obowiązujące od ponad roku zasady zwrotu pomostowego dotyczą umów podpisanych po 17 września 2022. Na zwrot mogły też liczyć osoby, które nie uzyskały wpisu przed dniem wejścia w życie nowelizacji wspomnianej ustawy.

Wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego

Jeżeli bank zwraca środki z tytułu ubezpieczenia pomostowego na konto, to może być konieczne wskazanie numeru rachunku, na który pieniądze mają być przelane. W przypadku zwrotu za ubezpieczenie pomostowe zaliczonego na poczet kredytu (czyli nadpłata kredytu), bank może nas zapytać, czy wolimy skrócić okres kredytowania, czy obniżyć wysokość rat. 

Jeżeli zależy nam na skróceniu czasu oczekiwania na zwrot pomostowego (przypomnijmy, do 60 dni), to powinniśmy jak najszybciej przekazać odpis z księgi wieczystej w celu potwierdzenia wpisu hipoteki.

Warto dodać, że większość banków zrezygnowała już z ubezpieczenia pomostowego przy podpisywaniu nowych umów kredytowych, by nie pobierać wynagrodzenia, które po kilku tygodniach lub miesiącach trzeba będzie zwrócić.

Myślisz o kredycie hipotecznym?

Skonsultuj możliwości z ekspertem mFinanse

Ubezpieczenie pomostowe – podsumowanie 

 • Banki nadal mogą wymagać ubezpieczenia pomostowego;
 • Dodatkowe opłaty mogą być naliczane wyłącznie do czasu dokonania wpisu do księgi wieczystej;
 • Po ustanowieniu hipoteki bank musi zwrócić kredytobiorcy poniesione koszty.
avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.