leasing
26 lutego 2024

Leasing kojarzy się przede wszystkim z przedsiębiorcami oraz kupnem auta. I rzeczywiście leasing dla firm cieszy się ogromną popularnością, szczególnie ten dotyczący zakupu samochodu. Warto jednak wiedzieć, że leasing daje zdecydowanie większe możliwości. Zacznijmy jednak od początku: na czym konkretnie polega leasing? Kto może go dostać? Wyjaśniamy.

Leasing – co to jest?

Leasing jest formą finansowania zakupów, w przypadku której leasingobiorca może używać określonego przedmiotu bez konieczności jego kupowania. W zamian opłaca tzw. raty leasingowe. Biorąc za przykład leasing samochodu, finansujący (leasingodawca) kupuje wybrane przez leasingobiorcę auto, po czym oddaje mu je w użytkowanie pod rygorem regularnego płacenia rat.

Warunki korzystania z pojazdu, w tym wszystkie miesięczne koszty, są określone w umowie leasingowej. O uzyskanie takiego finansowania można się starać w siedzibie leasingodawcy albo skorzystać z wygodnego leasingu online. W przypadku tej drugiej opcji wybiera się pojazd przez internet, w taki sam sposób składa wniosek i oczekuje na decyzję.

Myślisz o leasingu sprzętów do firmy?

Skonsultuj to ekspertem mFinanse

Kto jest właścicielem auta w leasingu?

Co istotne, leasingobiorca w okresie obowiązywania umowy nie jest właścicielem samochodu, ale po jej zakończeniu może się nim stać. W przypadku najczęściej przyznawanego rodzaju leasingu – operacyjnego, finansujący dają opcję wykupu pojazdu. Ta nie jest obowiązkowa – gdy umowa wygasa, leasingobiorca ma możliwość:

 • wykupienia leasingowanego auta na własność,
 • wzięcia w leasing innego przedmiotu,
 • całkowitej rezygnacji z usług.

To drugie rozwiązanie cieszy się sporą popularnością, pozwala bowiem co kilka lat cieszyć się nowym samochodem. „Co kilka lat”, ponieważ umowy leasingowe są zwykle zawierane na okres 24-72 miesięcy. Można zatem nawet co 2 czy 3 lata jeździć zupełnie innym, wymarzonym autem.

Rodzaje leasingu

W Polsce wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy oraz konsumencki. Omówmy kolejno każdy z nich:

Leasing operacyjny – co to jest?

Leasing operacyjny jest w Polsce najczęściej przyznawaną formą tego finansowania. Charakteryzuje się tym, że prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zachowuje leasingodawca, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, jest właścicielem przedmiotu leasingu aż do momentu jego ewentualnego wykupienia. Pozostaje on zatem w ewidencji środków trwałych finansującego. Leasingobiorca może jednak wprowadzić w koszty uzyskania przychodu sporą część wydatków związanych z użytkowaniem wybranego przedmiotu, np.:

 • raty leasingowe w całości,
 • opłatę wstępną,
 • koszty przeglądów, napraw, wymiany części,
 • koszty zakupu paliwa – co dotyczy oczywiście leasingu samochodów.

Leasing finansowy – na czym polega?

Leasing finansowy różni się od operacyjnego tym, że to leasingobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ponieważ wprowadza przedmiot leasingu do firmowych środków trwałych. A po zakończeniu trwania umowy leasingowej, mienie staje się automatycznie własnością byłego już leasingobiorcy, nie trzeba go zatem wykupywać.

Lista wydatków, które można wpisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest tutaj krótsza niż w przypadku leasingu konsumenckiego. Ogranicza się bowiem do samej części odsetkowej rat leasingowych. Co równie istotne, w przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia z góry podatku VAT za przedmiot umowy.

Leasing konsumencki – co to jest?

Ostatnim z omawianych rodzajów leasingu jest konsumencki, będący w zasadzie podtypem leasingu operacyjnego. Różni się tym, że kieruje się go do osób prywatnych, a nie przedsiębiorców. To zatem finansowanie, z którego można skorzystać, nie mając firmy.

Ciekawostka: leasing konsumencki jest dostępny w Polsce dopiero od 2011 roku. Być może stąd wynika ciągłe błędne przekonanie, że leasing jest formą finansowania dostępną wyłącznie dla przedsiębiorców.

Szukasz finansowania dla swojej firmy?

Skonsultuj możliwości z ekspertem mFinanse

Leasing samochodu i nie tylko

Zdecydowanie największą popularnością cieszy się leasing samochodów osobowych. Według raportu Związku Polskiego Leasingu za cały rok 2023 wartość środków przeznaczonych właśnie na te przedmioty umów była największa i wynosiła 40 283,90 mln zł netto, przy czym na pojazdy każdego typu przeznaczono 68 903,70 mln zł netto. Osobówki „zagarnęły” zatem 59 proc. środków przeznaczonych na leasing aut.

Samochody nie są jednak jedynym rodzajem mienia, które można wziąć w leasing. Można liczyć również na finansowanie:

 • ciągników siodłowych,
 • naczep i przyczep,
 • autobusów,
 • sprzętu budowlanego,
 • maszyn rolniczych,
 • maszyn poligraficznych,
 • maszyn produkcyjnych,
 • sprzętu medycznego,
 • sprzętu gastronomicznego,
 • wózków widłowych,
 • fotowoltaiki,
 • stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • sprzętu elektronicznego,
 • oprogramowania,
 • środków transportu wodnego,
 • środków transportu powietrznego,
 • środków transportu kolejowego,
 • nieruchomości

i innego mienia.

Jakie warunki trzeba spełniać, by dostać leasing?

Wiesz już, że leasing może otrzymać zarówno przedsiębiorca, jak i klient indywidualny. W obu przypadkach trzeba jednak spełniać pewne kryteria:

 • W przypadku leasingu dla firm konieczne są:
  • Odpowiedni staż na rynku – część leasingodawców wymaga prowadzenia działalności minimum przez 3 albo 6 miesięcy, niektórzy udzielają finansowania również od pierwszego dnia po zarejestrowaniu firmy.
  • Właściwa zdolność leasingowa – przy weryfikacji wnioskodawcy prowadzonej w trybie standardowym badana jest kondycja finansowa firmy i leasingodawca może zażądać przedstawienia takich dokumentów, jak wyciąg z KPiR, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, deklaracje podatkowe czy nawet biznesplan. W przypadku trybu uproszczonego wystarczy zwykle oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu i oświadczenie o braku zaległości w US i ZUS.
 • W przypadku leasingu konsumenckiego konieczne są:
  • pełnoletniość wnioskującego,
  • dane z dowodu osobistego,
  • zaświadczenie o wysokości zarobków.
avatar

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

Zamów bezpłatną konsultację z ekspertem mFinanse

  * pola wymagane

  * Administratorem Twoich danych osobowych jest mFinanse S.A. Twoje dane będą przetwarzane w celu telefonicznego kontaktu konsultanta mFinanse S.A. z Tobą w celu przedstawienia oferty. Wypełnienie powyższych pól jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na ten kontakt. W przypadku zaznaczenia dodatkowej zgody powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu przedstawiania Ci ofert w przyszłości. Obie zgody możesz wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.

  *mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, kapitał zakładowy: 45.245.000 złotych, NIP: 7251903631. Numer wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych: RPH000300. Rejestr pośredników kredytowych dostępny jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

  Ta strona jest chroniona przez mechanizm reCaptcha i stosujemy Regulamin i Politykę prywatności Google.