Twoje dane zostały wysłane.
Dziękujemy!

NIP: 526-021-50-88 REGON: 001254524 Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237 Kapitał zakładowy Według stanu na dzień 01.01.2019 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.347.928 złotych.